اعضای تیما

با تیم اختصاصی ما آشنا شوید

افرادی که اینجا میبینی برای این سایت زحمت زیادی کشیدن، پس اگه دیدیشون کافیه بری جلو و ایده هاتو بگی. مطمین باش باهات کلی گرم برخورد میشه

بهروز

تیم سایت